Okuyucular soruyor: Güzellik Osmanlıca Ne Demek?

Osmanlıca çok güzel ne demek?

ahsen / احسن / احش / اَحْسَنْ En güzel. Çok güzel.

Eski Türkçede kusursuz ne demek?

belagat / belâgat Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.

Osmanlıca tarifsiz ne demek?

Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.

Eşsiz güzellik ne demek?

sıf. ( Güzellik, büyüklük vb. nitelikleri bakımından) Eşi ve benzeri olmayan, görülmemiş, müstesnâ, emsalsiz, yektâ: Eşsiz Boğaz, şerefli hayâlin derindedir / Senden kalan o levhada her şey yerindedir (Yahyâ Kemal). O bütün bu eşsiz güzelliklere mâlikti ve saâdetinden çıldırmamıştı (Kerîme Nâdir).

Osmanlıca hoş ne demek?

Lâtif, hoş, güzel.

Osmanlıca ışık ne demek?

nur / nûr / نور Aydınlık. Işık.

Kusursuz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kusursuz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler doğru, dürüst, eksiksiz, gerçek, mükemmel, selim, sırasında, şahane ve tam sözcükleridir.

Hasbelkader ne demek türkçe anlamı?

Kökeni Arapçadan gelen hasbelkader kelimesi Türkçede yaygın olarak değerlendirilen önemli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘tesadüfen veya rastlantı sonucu olarak’ anlamı eşliğinde bilgi sağlamaktadır.

Eski dilde değerli ne demek?

semin / semîn / ثمين (Semine) Çok değerli, pahalı, kıymetli.

Eski dilde belirsiz ne demek?

na-berca. (Nâ-bedid) Belirsiz, görünmez olan.

Müphem ne demek TDK?

Müphem Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak ‘belirsiz’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir olay ve olgu ile kişinin yaşadığı belirsizlik olarak anlatılabilir. Özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

You might be interested:  Soru: Güzellik Uzmanı Ne Iş Yapar?

Eşsiz ne demek TDK?

sf. 1. Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan: “Senin için, köyden fışkıran eşsiz bir zekâ diyorlar.” -N. F.

Eşi benzeri olmayan ne demek?

Emsal kelimesi benzer olan ya da eş biçiminde olanlar anlamı ile beraber TDK üzerinden ele alınmaktadır. Bu kelimenin TDK açısından anlamına bakıldığı zaman emsalsiz, ‘ Eşi benzeri olmayan, eşsiz ve bir eşi daha bulunmayan’ gibi anlamlara sahiptir.

Bedayi ne demek?

(ﺑﺪﺍﻳﻊ) i. (Ar. bedі’a “yeni ve güzel şey”in çoğul şekli bedāyi’) Yeni, görülmemiş, güzel ve ender şeyler, bedîalar: Bütün bedâyi -i hilkat görünse bir yerde (Tevfik Fikret).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *